UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Članice Vesti

Predstavljeni dobitnici finansijskog granta Zasad za budućnost

3 min read
Podeli

Beograd, 16. mart 2016. – Delta Holding je danas dodelio finansijske grantove u vrednosti od 18 miliona dinara udruženjima i organizacijama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Jedanaest najboljih inicijativa odabrano je na javnom konkursu u okviru projekta „Zasad za budućnost“. 

Projekat „Zasad za budućnost“ pokrenula je Delta Fondacija početkom 2015. godine, sa željom da se pomogne socijalno ugroženom stanovništvu, unapređenjem poljoprivredne proizvodnje u oblasti voćarstva, povrtarstva i uzgoja svinja. Na konkursu su učestvovala udruženja i organizacije koje posluju po principima socijalnog preduzeća, a registrovani su na teritoriji Republike Srbije. Vrednost pojedinačnih grantova je od 240.000 do 1.800.000 dinara, a više od 6.500 direktnih i indirektnih korisnika biće podržano u drugom ciklusu „Zasada za budućnost“.

Odabrane inicijative, osim finansijske podrške, dobiće i stručnu podršku Delta Agrara, a moguć je i otkup proizvedenih poljoprivrednih kultura i stoke.

Misiju Delta Fondacije da osnaži poljoprivredu u Srbiji deli i Trag fondacija, koja u projektu učestvuje kao saradnik, a podršku je dao i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije.

U drugom ciklusu projekta „Zasad za budućnost“ biće podržano 11 organizacija i udruženja iz gotovo svih delova Srbije:

Udruženje žena „Udahni život“ iz Stanišića koje osnažuje žene i marginalizovane grupe kroz obrazovanje, zapošljavanje i samozapošljavanje. Finansijski grant od 1.250.000,00 RSD iskoristiće za podizanje plastenika za proizvodnju povrća, a na poslovima će angažovati 8 nezaposlenih žena sa niskim kvalifikacijama i osobe sa invaliditetom.

Udruženje „RRS Novi mostovi“ iz Surčina brine o izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Cilj Udruženja je da finansijski grant od 956.0000,00 RSD iskoristi za povećanje plasteničke proizvodnje povrća za 4 izbegličke i 2 socijalno ugrožene porodice iz opštine Boljevci. Deo proizvedenih kultura doniraće najugroženijim porodicama iz Surčina.

Humanitarna organizacija „Caritas“ iz Šapca pomaže ženama koje borave u Sigurnoj kući i osobama sa mentalnim smetnjama. Uz pomoć finansijskog granta od 1.800.000,00 RSD unaprediće voćarsku i pokrenuti plasteničku proizvodnju povrća. Na ovim poslovima radno će angažovati 6 osoba iz socijalno urgoženih kategorija stanovništva.

Konjički klub iz Aranđelovca sprovodi socijalne programe namenjene mladima, marginalizovanim grupama i osobama sa invaliditetom. Cilj kluba je oživljavanje seoskog  mesta Vukasovci i radno angažovanje teže zapošljivih kategorija stanovništva, za šta će iskoristiti finansijski grant od 1.798.750,00 RSD. Prihodom ostvaren poljoprivrednom proizvodnjom finansiraće usluge „Hiporehabilitacije“ (terapije uz pomoć konja), čime bi klub postao samoodrživ.

Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Banatska lenija“ iz Kikinde utiče na popularizaciju ekološki prihvatljive proizvodnje hrane, povezuje aktere u proizvodnom ciklusu, organizuje studijske posete, seminare i obuke. Finansijski grant od 1.200.000,00 RSD utrošiće na nabavku plastenika sa sistemom za navodnjavanje. Angažovaće 9 socijalno ugroženih osoba, a do kraja proizvodnog ciklusa 36.

Udruženje građana „Evo ruka“ iz Zemun polja okuplja roditelje dece sa teškoćama u razvoju. Roditeljima i deci Udruženje pruža podršku kroz usluge Inkluzivnog centra „Mesto susreta“, lociranog u Zemun polju. Za finansijska sredstva od 1.500.000,00 RSD kupiće sadni  materijal, alat i opremu za rad. Na ovim poslovima radno će angađovati 2 socijalno ugrožene osobe, a obezbediće i održivost usluga inkluzivnog centra „Mesto susreta“.

Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ iz Priboja pomaže nezaposlenim ženama iz seoskih sredina ove opštine da kroz poljoprivrednu proizvodnju i seoski turizam ostvare osnovne i dodatne prihode. Za finansijska sredstva od1.606.516,00 RSD podići će 8 plastenika i radno angažovati 8 socijalno ugroženih porodica.

Kancelarija za mlade Grdelica razvija usluge za decu i mlade i utiče na podizanje svesti o zaštiti životne sredine. Finansijski grant od 950.000,00 RSD iskoristiće za podizanje zasada kultivisane divlje jagode, a radno će angažovati 3 socijalno ugrožene žene.

„Živimo zajedno“ Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad iz Beograda unapređuje kvalitet života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Uz pomoć finansijskog granta od 1.800.000,00 RSD podići će plastenike i kupiti alat i sadni materijal. Radno će angažovati pet osoba sa invaliditetom.

Crveni krst Smederevo, Dom u Maloj Krsni priprema obroke za korisnike Narodnih kuhinja na teritoriji Smedereva, brine o izbeglim licima, starim licima i socijalno ugroženoj deci. Uz našu podršku podigli su farmu svinja, a finansijski grant od 1.800.000,00 RSD  iskoristiće za uvođenje automatizovane linije za ishranu stoke. Na ovim poslovima angažovaće tri socijalno ugrožene osobe.

Udruženje „Optimist“ iz Bosilegrada svojim uslugama ekonomski osnažuje siromašno stanovništvo Bosilegrada i juga Srbije, pružanjem pomoći u poljoprivrednoj proizvodnji. Podizanjem plastenika  i kupovinom sadnica i opreme za sekundarnu proizvodnju, uz pomoć granta od 1.798.000,00 RSD, stvoriće uslove za osnaživanje dve socijalno ugrožene porodice. Deo sredstva iskoristiće za podršku mladim preduzetnicima.

Izvor: Delta Fondacija

Tagovi:

Može vam se svideti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link