UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

FOP FOP aktuelnosti Konkursi Projekat za unapređenje okvira za davanje Vesti

Novi rok – 12.03! Poziv za dostavljanje ponuda: ekonomski ekspert

2 min read
Podeli

Beograd, 10. februar 2020. – Za potrebe Projekta za unapređenje okvira za davanje raspisan je poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje ekonomskih eksperata za rad na analizi budžetskih implikacija koje mogu imati pojedine izmene zakonskih i institucionalnih mehanizama za davanje.

Poželjan profil konsultanata:

  • Pojedinac ili ekspertski tim;
  • Obrazloženo iskustvo u izradi cost-benefit analiza i pratećih razvoja pravnih regulativa, izrada ekonomskog mišljenja i obrazloženja budžetskih implikacija;
  • Dobro poznavanje javnih finansija i funkcionisanja sistema PDV-a u Srbiji i Evropi; 
  • Iskustvo u radu/saradnji sa državnim institucijama i međunarodnim organizacijama;
  • Ekspertiza u procesu dijaloga;
  • Znanje engleskog i srpskog jezika;
  • Poželjno poznavanje tržišta prehrambenih proizvoda.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija možete saznati putem sledećih linkova:

Poziv br. 20204: Ekonomski ekspert za analizu budžetskih implikacija ukidanja PDV-a na donacije u hrani.

Više o zadatku saznajte u pozivu: Poziv za eksperte br. 20204_PDV na donacije u hrani

Prilog 1_Obrazac ponude

Prilog 2_Lista referenci

Prilog 3_Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Poziv br. 20205:

Ekonomski ekspert za definisanje kriterijuma za oslobađanje od PDV-a za pojedinačne donacije kod neprofitnih organizacija.

Više o zadatku, poročitaje u pozivu: Poziv za eksperte br. 20205_PDV i neprofitne organizacije  

Prilog 1_Obrazac ponude

Prilog 2_Lista referenci

Prilog 3_Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

 

 

O PROJEKTU

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji – Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Fondacijom Katalist, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja zajedno sa svim relevantinim akterima, uključujući Vladu, ministarstva i druge državne institucije, radi na unapređenju i osnaživanju filantropskog ekosistema u Srbiji, kao i na podizanju nivoa solidarnosti i gažovanjedavanja u Srbiji. Kolacija u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje (eng. „Framework for Giving“) takođe radi na produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja, razvoju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja.

Ciljevi Projekta za unapređenje okvira za davanje koji Koalicija za dobročinstvo realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, su:

  • Jačanje filantropske infrastrukture koja može da doprinese održivom rastu filantropskih davanja i razvoju međusektorskih partnerstava
  • Unapređivanje pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja od strane pojedinaca i pravnih lica 
  • Promocija dobročinstva, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama Republike Srbije, pravnim licima, dijasporom i neprofitnim organizacijama Koalicija će predstavljati najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.

Koalicija radi na promovisanju primera dobre filantropske prakse kao i na konkretnim preporukama zasnovanim na analizama u cilju pokretanja dijaloga, razvijanja partnerstava, zastupanja za unapređenje pravnog okvira za davanje o čemu više možete saznati ovde.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link