UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Delta holding Erste bank FOP Inkluzija Radno okruženje Vesti

RAZNOLIKOST, RAVNOPRAVNOST I INKLUZIJA na putu do boljeg radnog okruženja

2 min read
Podeli

Plenarna sesija 14. po redu CSR & ESG Foruma bila je usmerena na pitanja različitosti i inkluzije u radnom okruženju. Učesnice panela bile su Jovana Krivokuća Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, Sonja Konakov Svirčev, menadžerka za društvenu odgovornost, diverzitet i inkluziju, Erste banka, Ivana Joksimović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Tijana Koprivica, direktorka za održivo poslovanje, Delta Holding, upraviteljka Delta fondacije i članica Upravnog odbora Forum za odgovorno poslovanje, dok je panel diskusiju moderirala Milica Veljković.

Govoreći o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, panelistkinje su ukazale na prepreke koje proizilaze iz društva nedovoljno senzibilisanog prema ovim pitanjima. Naglasile su važnost otvorenosti poslodavaca na tržištu rada i uključivanje osoba sa invaliditetom u procese prilagođavanja radnih mesta koji često ne iziskuju dodatne troškove, a kao primer navele su fleksibilno radno vreme i rad od kuće. 

Kada je reč o diverzitetu, učesnice panela su istakle sličnu potrebu za podrškom ženama na tržištu rada, navodeći osnaživanje i razumevanje kao početne korake, nakon kojih dolazi i kreiranje detaljnih strategije i uspešno negovanje rodne ravnopravnosti u radnom okruženju. 

Kada su u pitanju zakonski okviri i legislative usmerene na oblast zapošljavanja, panelistkinje su naglasile da su zakoni dobri i da se treba fokusirati na njihovu primenu, kao i na građenje mosta između biznis sektora i osoba na tržištu rada koje pripadaju određenim osetljivim grupama. 

Prema preporuci Komiteta za ljudska prava, planira se kreiranje nove strategije koja će biti usmerena upravo na inkluziju biznis sektora, a sam ovaj sektor, po rečima Ivane Joksimović, ima poput medija moć da prenese primere dobrih praksi i utiče na svest ne samo onih koji predstavljaju biznis sektor, već i šire javnosti. 

Panelistkinje su istakle da je građenje partnerstava jedan od ključnih faktora za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, a kao primer dobre prakse navedena je kompanija Delta Holding, koja je dobila i priznanje za najinkluzivnijeg poslodavca, sa posebnim fokusom na građenje partnerstava i liderstvo u oblasti diverziteta, inkluzije i ravnopravnosti. Partnerstvo sa Forumom mladih sa invaliditetom donelo je ovoj kompaniji nova znanja, senzibilizaciju zaposlenih i ljudi na ključnim pozicijama, kao i promenu pristupa na tržištu rada, što je rezultiralo da se danas ističe po broju zaposlenih osoba sa invaliditetom. 

Na pitanje dokle smo stigli, govornice su se složile da trenutni rezultati pokazuju pomake, ali da još uvek ima puno prostora za napredak i istakle da je za postizanje inkluzivnosti potrebno još dosta posla i zajedničkih inicijativa, kako u biznis sektoru, tako i u organizacijama koje predstavljaju različite osetljive grupe. Pored uključivanja osoba sa invaliditetom, potrebno je uključiti i što veći broj osetljivih grupa i raditi na postizanju rodne ravnopravnosti, zaključile su.  

Učesnice panela su istakle značaj podizanja svesti poslodavaca, kao i podsticanje primene zakona i kreiranje novih strategija koje će doprineti stvaranju inkluzivnijeg poslovnog sektora. Takođe naglašena je važnost korišćenja snage biznis sektora za društvenu odgovornost i značaj pokretanja različitih inicijativa u zajednici koje podrazumevaju međusobnu saradnju i nova partnerstva.  

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link