UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

FOP Intervju

Neven Marinović: Samo odgovorne kompanije mogu biti dugoročno uspešne

4 min read
Podeli

Beograd, 03. jun 2019. –  Vizija Foruma je društvo u kojem biznis značajno doprinosi rešavanju problema zajednice i u kome su prakse društveno odgovornog poslovanja utemeljene u svakom preduzeću, od najmanjeg do najvećeg. To je vodilja kojom se rukovodimo od osnivanja do danas i svesni smo da još mnogo toga treba da bude urađeno, kaže za BIZLife Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje koji je osnovan 2008. godine.

Imao sam tu čast i zadovoljstvo da budem direktan učesnik promena koje su se dešavale na polju društveno odgovornog poslovanja u proteklih deset godina. Mogu da kažem da su se promene najviše odrazile na sâm pristup i teme – za kompanije je to sada sve više pitanje strategije, primenjuju se metodologije kojima se prati, meri i izveštava o efektima odgovornog poslovanja i, na kraju, sve veći broj kompanija uviđa da CSR podstiče inovativnost, doprinosi prednosti na tržištu i motivaciji i zadržavanju zaposlenih.

U vašoj organizaciji nalazi se veliki broj kompanija. Šta podrazumeva članstvo u Forumu?

Forum za odgovorno poslovanje je poslovna mreža koja okuplja lidere iz poslovnog sektora koji doprinose razvoju društva kroz primenu principa društveno odgovornog poslovanja. Inovativnim pristupom održivom poslovanju Forum podstiče biznis sektor da na različite načine doprinese razvoju društva i zajednica u kojima posluje.

Neke od ključnih tema kojima se bavimo usmerene su na inovativnu korporativnu filantropiju, koja u fokus, pored toga KOLIKO kompanije podržavaju zajednicu, stavlja pitanje NAČINA na koji to rade. Istovremeno, Forum osnažuje kompanije da posluju u skladu sa principima održivosti i sinergijom resursa i znanja razvijaju alate za upravljanje društveno odgovornim aktivnostima, čime ostvaruju merljiv društveni uticaj. Zadovoljstvo mi je da u skladu sa tim već godinama gradimo jednu zajednicu profesionalaca posvećenih održivom razvoju u kojoj imamo prilike da razmenjujemo iskustva, da učimo jedni od drugih i zajedno se razvijamo. Članstvo u Forumu podrazumeva i našu aktivnu podršku kompanijama da još bolje razviju i planiraju CSR, kao i da se povežu sa drugim bitnim akterima.

Forum organizuje veliki broj događaja, zajedničkih ali i pojedinačnih aktivnosti sa članicama, na kojima širimo svest o društveno odgovornom poslovanju, delimo iskustva i stičemo nova znanja, ali i iniciramo promene i predlažemo rešenja u saradnji sa drugim akterima.

Koliko i vreme u kome živimo utiče na aktivnosti Foruma? Da li postoje neki periodi kada se više koncentrišete na probleme u lokalnoj zajednici u odnosu na one u životnoj sredini?

Nijedna organizacija ne može da deluje izolovano od okruženja u kojem se nalazi. U tom smislu, trudimo se da budemo agilni i da što više odgovorimo na promene i potrebe, ali i budemo proaktivni i prvi pokrenemo neka pitanja. Naše članice su te koje ukazuju na aktuelna pitanja i na to šta treba da se nađe na agendi Foruma, neke aktivnosti spadaju u našu tradiciju i označavaju teme kojima smo od početka bili posvećeni, kao što je, na primer, promocija korporativnog volontiranja kroz zajedničku akciju „Naš Beograd”. U saradnji sa evropskim mrežama i institucijama, trudimo se da domaćoj stručnoj javnosti predstavimo aktuelna dešavanja na evropskom i svetskom nivou. Neka od pitanja kojima smo se bavili odnose se na zapošljavanje mladih, podršku socijalno ugroženim grupama, razvoj socijalnog preduzetništva itd.

U saradnji sa partnerima okupljenim u Koaliciji za dobročinstvo i uz podršku USAID-a, trenutno radimo na unapređenju pravnog i regulatornog okvira za davanja. Kao članovi Saveta za filantropiju, koji je osnovala predsednica Vlade, delegirali smo predstavnike u nekoliko radnih grupa, koje treba da daju konkretne predloge za izmene zakonskih rešenja ili doprinesu unapređenju postojećih zakonskih mehanizama. Jedno od važnijih pitanja, na kome će se i u narednom periodu raditi, vezano je za PDV koji se obračunava i naplaćuje za donacije u hrani, potom povećanje minimalnog neoporezivog iznosa za stipendije i slično.

Koja tema u Srbiji trenutno treba najveću pomoć od CSR odeljenja domaćih kompanija?

Mnogo je potreba u društvu – kako onih gorućih, vezanih za egzistenciju, tako i onih razvojnih, koje trebaju pomoć u resursima, bilo da je reč o materijalnim ili nematerijalnim. Ne bih generalizovao, ono što savetujemo kompanijama uglavnom je da svoje programe podrške lokalnoj zajednici vezuju za svoju poslovnu strategiju.

Ono što nam, kao društvu, generalno treba jesu programi usmereni na ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija, kako bismo i kao društvo napredovali i usmerili se više na razvoj, a manje na jednokratno rešavanje problema. Jedan takav program podrške lansiraće Smart kolektiv na konferenciji Forum socijalnih inovacija, koja se održava 30. maja. Reč je o prvom fondu za preduzetničku filantropiju u Srbiji, koji će podržavati inicijative sa društvenim uticajem i investirati u njih.

Kako vi vidite CSR u Srbiji u 2019. godini? Na šta kompanije najviše obraćaju pažnju, kakvi su svetski trendovi u vezi sa tim?

Jedno od aktuelnih pitanja svakako su ciljevi održivog razvoja – kako im doprineti, kako izveštavati, kako postojeće prakse uskladiti i unaprediti. Zbog toga će i naša tradicionalna konferencija CSR Forum, koja se održava početkom decembra, biti posvećena upravo ovim temama.

Izveštavanje o nefinansijskim učincima jedna je od tema koja i kod nas polako dobija na značaju, nakon što je 2018. godine izveštavanje u zemljama članicama Evropske unije postalo obavezno za velike kompanije. Pozitivno je i to što je od ove godine povećano interesovanje za pitanja zaštite životne sredine, a pitanja međusektorskih partnerstava su gotovo uvek aktuelna tema u različitim kontekstima.

Zašto je za kompanije u Srbiji važno da budu društveno odgovorne?

Kada govorimo o ciljevima održivog razvoja, kao i o odgovornom poslovanju, važno je razumeti da to ne podrazumeva uvek i nužno finansiranje nekih aktivnosti od strane kompanija. To je, pre svega, prilika za biznis, prilika da svoje poslove i procese sagleda iz malo drugačijeg ugla, da postavi neke nove ciljeve i uvede neke nove indikatore za merenje uspeha, da je važno da bude dobar komšija u svojoj lokalnoj zajednici. A da, kao rezultat, može očekivati podršku i potrošača i zaposlenih, kao i zajednice. Samo odgovorne kompanije mogu biti dugoročno uspešne.

Izvor: BIZLife

Foto: Forum za odgovorno poslovanje

Tagovi:

Može vam se svideti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link