UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

FOP

Važno je da kontinuirano pratimo potrebe i probleme društva i da ponudimo adekvatan odgovor na promenljive društvene prilike

6 min read
Podeli

Intervju sa predsednikom Foruma za odgovorno poslovanje i CEO Vip mobile, g. Dejanom Turkom

Beograd, 01. mart 2018. – Povodom obeležavanja deset godina od osnivanja mreže Foruma za odgovorno poslovanje, objavljujemo niz intervjua sa relevantnim akterima i stručnjacima iz sfere društveno odgovornog poslovanja. U nastavku pročitajte prvi intervju sa predsednikom Foruma za odgovorno poslovanje i CEO, Vip mobile, g. Dejanom Turkom.

Kako biste sumirali i šta biste istakli iz prethodnog perioda vašeg intenzivnog angažovanja u Forumu za odgovorno poslovanje na mestu predsednika mreže? Koliko je važna svaka od pojedinačnih linija delovanja mreže – sinergija kompanija, angažovanje zaposlenih kroz volonterske akcije, uticaj na druge kompanije i kreiranje standarda?

Na mestu predsednika Foruma za odgovorno poslovanje sam od 2015. godine i za ove tri godine sproveli smo brojne inicijative usmerene ka jačanju mreže odgovornih preduzeća i njihovog zajedničkog delovanja usmerenog na rešavanje socijalnih i drugih problema sa kojima se svakodnevno susrećemo. One obuhvataju podršku mladima kroz učešće u različitim inicijativama, te je tako Forum nacionalni partner evropskog Pakta za mlade koji ima za cilj da izgradi partnerstva između biznis sektora i obrazovnih institucija kako bi zajedno povećali šanse mladim ljudima da pronađu posao i budu konkurentniji na tržištu rada, kao i njegovog podprograma koji nastoji da pospeši kvalitet stručnih praksi. Ove programe koordinira evropska mreža za društveno odgovorno poslovanje, CSR Europe, čiji je Forum član, i preko koje Forum ostvaruje saradnju i sa Evropskom komisijom koja ove programe podržava. Forum takođe predstavlja platformu za povezivanje civilnog i poslovnog sektora te tako, uz pomoć kompanija članica zajedno, i sa kompanijama članicama pojedinačno, pruža programe podrške za organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća. Između ostalog, Akademija poslovnih veština oformljena je 2015. godine radi transfera biznis znanja i veština ka organizacijama civilnog društva i socijalnim preduzećima, zahvaljujući volonterima – biznis profesionalcima iz kompanija članica, koji doniraju svoje znanje i veštine. Svake godine, organizacije imaju i priliku da se predstave poslovnom sektoru na Sajmu partnerstva i na taj način iniciraju saradnju sa kompanijama. Programi Foruma koncipirani su tako da svaka od aktivnosti koju sprovodimo ima za cilj da angažuje određenu grupu ljudi i pokrene rešavanje pitanja od značaja za lokalnu zajednicu. Na primer, tradicionalno sprovodimo volontersku akciju „Naš Beograd“ u kojoj učestvuju zaposleni u našim kompanijama koji svoje vreme posvećuju društvu. Na taj način, osim što pomažemo brojnim ustanovama i organizacijama, kod zaposlenih podstičemo odgovornost prema okruženju i spremnost da pomognu drugima. Takođe, stalnim angažovanjem naših članica i kroz organizaciju radnih sastanaka i događaja za širu javnost, težimo da temu društvene odgovornosti istaknemo u prvi plan, da pružimo primer drugim kompanijama i podstaknemo ih da se uključe u našu mrežu i angažuju na ovom polju.

Šta je za vašu kompaniju oličenje društveno odgovornog poslovanja i na koji način kontinuirano poboljšavate angažovanje na ovom polju?

Veoma je značajno da od samog početka rada kompanija prepozna značaj društveno odgovornih praksi i da se one inkorporiraju u sve aspekte njenog poslovanja. Takav je slučaj kod nas u Vipu. Pored primene načela odgovornog poslovanja u svakodnevnom radu i motivacije zaposlenih, važno je da kontinuirano pratimo potrebe i probleme društva i da ponudimo adekvatan odgovor na promenljive društvene prilike. Razumljivo je da kompanije ne mogu u potpunosti da reše sve probleme društva, ali ako svi mi pružimo pomoć u svom domenu i u skladu sa svojim mogućnostima, taj zajednički efekat je mnogo veći. Zato smo i deo Foruma za odgovorno poslovanje.

Koliko je važna etičnost u današnjem sistemu poslovanja i šta bi ona trebala da podrazumeva za kompaniju u celini i menadžere koji je vode?

Smatram da bez etičkog pristupa nema uspešnog i održivog poslovanja. Menadžeri moraju da budu odgovorni za odluke koje donose i da se rukovode etičkim principima jer samo tako mogu da ostvare stabilnije veze sa zaposlenima u kompaniji, zajednicom u kojoj posluju i klijentima i korisnicima proizvoda i usluga kompanije. Trebalo bi da kompanije teže da pridobiju poverenje svojih stejkoldera, jer ukoliko je njihovo poslovanje prepoznato kao fer i transparentno, tržište će ih lakše prihvatiti.

Zašto je društveno odgovorno poslovanje značajno za kompaniju i na koji način doprinosi njenom ukupnom razvoju?

Kompanija koja posluje na odgovoran način, ulaže u svoje zaposlene i poštuje njihova prava, odgovorna je prema svojim dobavljačima i korisnicima, odgovorno troši resurse i trudi se da smanji štetne uticaje na životnu sredinu, a ujedno pruža pomoć lokalnoj zajednici i aktivno se uključuje u rešavanje njenih problema, stiče poverenje stejkholdera što utiče i na njen položaj i dovodi do poslovnog uspeha.  Dakle, više nije dovoljno da imamo kvalitetne proizvode i pružamo potrebne usluge, već da bismo izgradili poverenje i održali lojalnost naših korisnika i drugih stejkholdera, moramo da budemo društveno odgovorni.

Forum za odgovorno poslovanje ove godine obeležava deset godina od osnivanja mreže. Na koji način smatrate da će se FOP razvijati u budućnosti i kako vidite njegovu ulogu u ekonomskom sistemu zemlje? Zbog čega kompanije treba da se pridruže ovoj mreži?

U proteklih 10 godina Forum je uradio mnogo na osnaživanju društveno odgovornih praksi i širenju svesti o njihovoj važnosti. Ekonomski značaj se ogleda u činjenici da kompanije ulaganjem sopstvenih sredstava i resursa omogućavaju rast i razvoj lokalnih zajednica. Zbog toga je izuzetno važno da se što veći broj kompanija angažuje i deo svojih prihoda odvoji za poboljšanje uslova u okruženju. Sa druge strane, kompanije koje se udružuju u okviru Foruma, pozicioniraju se na tržištu kao društveno odgovorne, a istovremeno dobijaju podršku i mogućnost da zajedno iniciraju teme koje su značajne za zajednicu i poslovanje kompanije. Udruživanje je važno jer značajan broj kompanija razvija standarde i prakse odgovornog poslovanja, ali samo zajedno kompanije mogu da učine da ti rezultati postanu relevantni i vidljivi na nacionalnom nivou. Forum je jedina mreža kompanija u Srbiji specijalizovana za odgovorno poslovanje i poseduje ekpertizu i resurse za rešavanje pitanja CSR-a. FOP je nacionalni partner vodećih udruženja, CSR Europe i CSR360 GPN, i poseduje široku mrežu nacionalnih i evropskih partnera. Predstavlja platformu za razmenu iskustva, doprinosi dodatnom pozicioniranju pitanja društveno odgovornog poslovanja ali, još važnije, inicira i brojne konkretne mehanizme za dalji razvoj CSR-a u Srbiji – prvi i jedini sprovodi godišnje istraživanje o ulaganju u društveno odgovorno poslovanje u Srbiji, Forum je inicijator i organizator najveće i najrelevantnije godišnje CSR konferencije, inicirao je, metodološki osmislio i lansirao prvu platformu za procenu društvene odgovornosti kompanija – CSR index, uveo je temu korporativnog volontiranja u Srbiju i svake godine prepoznaje dobre prakse u ovom polju dodelom Nagrade za korporativno volontiranje.

Ipak, nije dovoljno samo angažovanje kompanija u kreiranju povoljnog okruženja za razvoj CSR-a. Kako gledate na ulogu države u ovom polju? Da li bi i na koji način ona trebala da podržava dalji razvoj društveno odgovornog poslovanja?

Podrška države je neophodna kako bi podstakla aktivnosti na ovom polju i olakšala kompanijama da ulažu u društveno odgovorne prakse. Često se susrećemo sa otežavajućim okolnostima kao što su plaćanje poreza na donacije i drugim mehanizmima koji sprečavaju još veća ulaganja u društvo. U tom smislu, država može da reaguje na primer, promenom regulative, uvođenjem poreskih olakšica za odgovorne kompanije, subvencija i pozajmica za poboljšanje tehnologije poslovanja u skladu sa ekološkim i drugim standardima, uvođenjem priznanja za odgovorne kompanije i slično. Napomenuo bih da je uloga države veoma važna i u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom u kojoj postoje utvrđeni standardi i načini ocenjivanja stepena održivosti i odgovornosti poslovnog sektora. U EU je stupila na snagu i direktiva o obaveznom nefinansijskom izveštavanju kompanija, a na nivou Unije redovno se ažurira i unapređuje i strategija društveno odgovornog poslovanja koja upućuje dalji razvoj i kontinuirano podiže standarde. Smatram da bi veća podrška države doprinela širenju mreže društveno odgovornih kompanija i samim tim većoj podršci društvu, a u strateškom planu Foruma jeste bliža saradnja i partnerstvo sa državom kako bi zajedno stvorili ambijent u kome se podstiču održive i odgovorne poslovne prakse i nadamo se da će i država da prepozna važnost te saradnje.

Tagovi:

Može vam se svideti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link