UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

prijavi se
Vaši ekspertiza, znanje i iskustvo kroz podršku organizacijama i socijalnim preduzećima mogu direktno doprineti stvaranju boljeg društva.

ZAŠTO JE VAŽNA VAŠA PODRŠKA?

Organizacije civilnog društva zalažu se za rešavanje različitih društvenih pitanja i za podizanje svesti o temama od značaja za celo društvo. Iako imaju stručna znanja u oblastima kojima se bave, često im nedostaju poslovne veštine kako bi bile efikasnije, vidljivije i bolje zastupale javne interese.
Socijalna preduzeća na održiv način doprinose rešavanju društvenih problema, jer ostvareni profit ulažu u rešavanje tih problema i/ili zapošljavanje pripadnika socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa. Kroz učešče u programu imaćete priliku da se upoznate sa nekim od najinspirativnijih organizacija i socijalna preduzeća koji svakog dana rade na iniciranju pozitivnih promena u našoj zemlji i direktno doprinesete njihovom radu.


KAKO MOŽETE DA POMOGNETE?

Održite predavanje/trening za organizacije i socijalna preduzeća iz oblasti svoje ekspertize. Ukažite im na ključne tačke za unapređenje rada/poslovanja i inspirišite ih da implementiraju poslovne principe i taktike u svoje svakodnevne aktivnosti kako bi postali prefesionalniji i uspešniji u onome što rade.

Postanite konsultant/mentor i uložite svoje vreme i veštine u razvoj i održivo poslovanje nekog socijalnog preduzeća, a rezultati koje socijalno preduzeće ostvari zahvaljujući vašoj podršci biće brzo vidljivi. Socijalna preduzeća u našem programu imaju konkretne potrebe za stručnom podrškom kao što su  na primer: izrada biznis plana, izrada marketing plana, pravljenje kampanje za privlačenje sredstava od građana i od kompanija, brendiranje, lansiranje proizvoda, definisanje kanala prodaje, promocija i sl.


ŠTA TREBA DA ZNATE?

Trajanje i sadržaj predavanja definišu se u dogovoru sa svakim predavačem posebno. Sva potrebna logistika za održavanje predavanja je obezbeđena. Ukoliko to želi, Vaša kompanija može dodatno podržati program tako što će biti domaćin predavanja.

Konsultantski/mentorski rad podrazumeva izdvajanje 2-4 sata mesečno tokom najmanje 6 meseci za rad sa socijalnim preduzećem prema zajednički definisanom planu aktivnosti. Spajanje konsultanata i socijalnih preduzeća vrši se na osnovu ekspertize volontera i konkretnih potreba socijalnih preduzeća.


KAKO DA SE PRIJAVITE?
Prijavite se u bazu biznis profesionalaca koji doniraju znanja i veštine preko formulara za prijavu koji se nalazi na ovom linku. 


UČESTVUJU: 

FOP-Clanice-Logos-140x140px-Banca-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-CC-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-CRH-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-Delhaize-140x140 FOP-Clanice-Logos-140x140px-delta2-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-Direct-140x140 FOP-Clanice-Logos-140x140px-Erste-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-Eurobank-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-EY-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-GSK-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-KPMG-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-MErcator-140x140represent-o-nama-manja-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-Telenor-140x140ts-o-nama-manja-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-Unicredit-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-Victoria-140x140FOP-Clanice-Logos-140x140px-VIPFOP-Clanice-Logos-140x140px-VojBanka-140x140

 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link