DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE „STARA PLANINA“   

Društvo „Stara planina” od 1996. godine sprovodi međunarodne i nacionalne projekte u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, razvoja demokratije i modernog građanskog društva. Nastojimo da pokrenemo decentralizaciju institucija obrazovanja uspostavljanjem regionalnih programa „škola za održivi razvoj“, koji nude aktivnije oblike vaspitno-obrazovnog rada sa decom.

 Škola za održivi razvoj:

Program stavlja akcenat na praktična rešenja, izmešta delimično školu i nastavne aktivnosti u prirodu i nudi aktivne oblike vaspitno-obrazovnog rada sa decom i mladima koje pozitivno uticiču na razvoj ličnosti i individualnosti dece (uspostavljanje tematskih eko staza, eko kampovi, obilazak ski staza koje izazivaju eroziju zemljišta, obilazak divljih deponija i sl.). Finansiranje programa nastojimo da ostvarimo prodajom društvenih, edukativnih i igrica memorije koje smo posebno kreirali za decu uzrasta od 6 do 10 godina. Igrice „Blago moje planine“ i „Pamtim-recikliram“ imaju za cilj i da uče decu da razlikuju dobre i loše postupke prema svojoj životnoj sredini.

Šta donosimo zajednici?

Doprinosimo razvoju aktivnijih i praktičnijih modela obrazovanja, kao i edukaciji o životnoj sredini, klimatskim promenama i održivom razvoju. Ovakvi programi su od važnosti za regionalne zajednice, a posebno za planinske regione koji su već pogođeni i demografskim neprilikama.

Šta donosimo kompaniji?

Kompanija može otkupiti deo tiraža i postati sponzor programa. Na kutiji i u samom pakovanju može se vidno obeležiti učešće sponzora sa logotipom kompanije i reklamnim tekstom. U kutije možemo dodati i liflet sa proizvodima kompanije koja je sponzor tiraža.

Kako možemo sarađivati:
Kupujte naše proizvode – Kupite igrice za decu vaših zaposlenih ili otkupite ceo tiraž i postanite sponzor našeg programa.
Donirajte sredstva ili usluge – Potrebne su nam usluge dizajna, štampe i pakovanja naših igrica.