UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Državna lutrija Srbije – DOBROTA

Partneri iz neprofitnog sektora:  BCIF – Balkanski fond za lokalne inicijative (sada Trag fondacija)
Period implementacije: 2009-2011. godina.
Lokacija: Projekat je implementiran na nacionalnom nivou.

Tema: Program Dobrota pokrenut je sa idejom da se putem različitih konkursa finansiraju projekti koji će pomoći socijalno najugroženijim grupama. U okviru ovog projekta, relizovanog kroz 4 konkursa, različitim neprofitnim organizacijama širom Srbije donirano je više od 9 miliona dinara.

Četvrti konkurs projekta pod nazivom Međugeneracijska saradnja realizovan je 2011. godine. Pri odabiru teme četvrtog konkursa, Državna lutrije Srbije i BCIF rukovodili su se podacima koji su prikupljeni sa terena, a koji su pokazivali da su problemi starih i mladih ljudi u ruralnim sredinama i nerazvijenim opštinama i dalje na margini interesovanja i da ne postoji adekvatan vid podrške ovim dvema društveno osetljivim grupama. U mnogim udaljenim krajeva naše zemlje gde je stanovništvo demografski veoma staro gotovo svaka peta stara osoba živi u samačkom staračkom domaćinstvu u veoma lošim uslovima. Istovremeno, mladi u gradovima retko imaju  prilike da bar deo života provedu u suživotu ili bar bližem kontaktu sa predstavnicima starije generacije i time ostaju uskraćeni za neposredno iskustvo učenja, vaspitanja, transfera znanja, veština i iskustva iz životnih enciklopedija starih.  Zbog toga je četvrti konkurs projekta Dobrota bio posvećen međugeneracijskoj saradnji mladih i starih sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života.Takođe, Dobrota je tretirala i probleme nedostatka adekvatnih mesta za okupljanje kako starih, tako i mladih u većini sredina u kojima se projekti sprovode.

Ciljevi i aktivnosti: Na konkurs je pristiglo 130 prijava, a Državna lutrija Srbije finansirala je 9 najboljih, čijom se realizacijom postigao zadati cilj – druženje i međusobna podrška starijih i mlađih generacija u lokalnim zajednicama širom Srbije, kako bi i jedni i drugi ostvarili bolje životne uslove i postali ravnopravni članovi našeg društva. Uloga partnera na projektu BCIF-a bila je je skrining i evaluacija pristiglih prijava, kao i kasniji monitoring na terenu.

,,Vrednosti programa Dobrota su u transparentnoj dodeli donacija, intenzivnoj promociji podržanih projekata, kao i u samim društvenim efektima. Međugeneracijska saradnja, druženje, razmena iskustava, znanja i veština, kao  i međusobna podrška oko 1.500  starih i mladih, pokrenula je niz aktivnosti koje su doprinele kulturnom i društvenom oživljavanju lokalnih zajednica u Srbiji.’’ Tanja Bjelanović, Direktorka za fandrejzing i komunikacije Trag fondacija

Donacije su dodeljene za realizaciju sledećih projekata: Projekat Udruženja penzionera i invalida rada opštine Boljevac iz Boljevca, projekat Crvenog krsta Zaječar iz Zaječara, Projekat Inicijative za održivi razvoj Mostovi iz Kruševca, Projekat organizacije LimArt iz Prijepolja, Projekat Udruženja građana za zaštitu životne sredine Iringo iz Horgoša, Projekat Udruženja građana Poljoprivrednici Homolja iz Žagubice, Projekat Udruženja građana Grupa Kobra iz Donje Toponice, Projekat Udruženja za zaštitu majki i dece Izida iz Feketića.

Postignuti rezultati: Kroz aktivnu podršku i sprovođenje ovakvih i sličnih projekata, kompanija je nastojala da ostvari pozitivnu promenu, a rezultati sa terena pokazali su da je četvrti konkurs Dobrote ispunio svoj cilj, kao i očekivanja svih korisnika i direktnih učesnika kojih je bilo oko 1.500. Postignuti rezultati i efekti pojedinačnih projekata mogli bi se sumirati na sledeći način:

  • Klub za stare i mlade – Omladinska organizacija Sokobanja О2 – Uređenje prostorije Mesne zajednice Resnik, sa ciljem kreiranja kluba u kojem će se održavati različite manifestacije, radionice i svečanosti koje će okupljati mlade i starije žitelje ove seoske sredine.
  • Zelena učionica – poligon za celoživotno učenje – Izgradnja eko kuće na imanju u selu Lomnica kod Kruševca koja služi za organizovanje raznih kreativnih i edukativnih sadržaja, uz poštovanje svih principa racionalnog trošenja prirodnih resursa i korišćenje obnovljivih izvora energije.
  • Zimski festival–Udruženje građana grupa Kobra – Osnivanje zimskog festivala koji je obuhvatao više kulturno umetničkih i sportskih manifestacija sa ciljem uključivanja što većeg broja ljudi iz lokalne zajednice.
  • Stara jela i zlatne ruke za naše unuke -Udruženje penzionera i invalida rada opštine Boljevac – Zajedničke aktivnosti za stare i mlade u Boljevcu i po okolnim selima, u saradnji sa Kancelarijom za mlade, Zlatne ruke za naše unuke, radionice ručnih radova i Stara jela.
  • Generacijska sinergija – Crveni krst Zaječar iz Zaječara – Povezivanje mladih preko 18 godina koji su tek izašli iz hraniteljskih porodica sa staračkim samačkim seoskim domaćinstvima.
  • Reanimacija korzoa – LimArt iz Prijepolja – Kroz istraživanje terenske građe i arhivsko istraživanje mladi su oživeli sećanje na nekadašnji korzo u Prijepolju i tako spojili generacije, snimnjen je dokumentarni film, a u okviru projekta izložene su i stare fotografije, prikazan koncert i organizovani programi na otvorenom.
  • Ispunimo kulturom jaz između nas i vas – Udruženje građana za zaštitu životne sredine Iringo iz Horgoša – Spajanje dve generacije kroz pokretanje aktivnosti usmerenih na kulturno i društveno oživljavanje zajednice uz podsticanje volonterizma, čitalački klub, prolećna čišćenja, kuvanje i druge aktivnosti.
  • Zanat u rukama – Udruženje građana Poljoprivrednici Homolja iz Žagubice – Volonterski centar u okviru udruženja i šest nedelja radionica stari zanati za mlade, gde su stari bi bili predavači i instruktori, i računari za stare, gde su mladi njih podučavali kako da koriste kompjutere.
  • Slavimo zajedno kroz tradiciju – Udruženje za zaštitu majki i dece Izida iz Feketića – Zajedničke aktivnosti dece i mladih sa invaliditetom i penzionera volontera na osmišljavanju i sprovođenju zimskih praznika.

Izazovi i naučene lekcije: Svakako najveći izazov za kompaniju predstavljao je monitoring projekata. Najveće prepreke javile su se upravo iz razloga što se projekti događaju na lokacijama širom Srbije,zbog čega se saradnja sa BCIF-om, sada Trag fondacijom, pokazala dragocenom, jer je zahvaljujući njihovim ljudskim resursima raspoređenim na čitavoj teritorji Srbije ceo proces monitoringa znatno olakšan.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link