UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Holcim Srbija d.o.o. – Dobre ideje za budućnost – Mikrokrediti

 

Partneri iz poslovnog sektora:  Societe Generale banka
Partneri iz neprofitnog sektora:  Projekat je sproveden u saradnji sa opštinom Paraćin i Regionalnom agencijom za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.
Period implementacije: 2011-2013
Lokacija: Opština Paraćin

Tema: Iako kompanije ne mogu samostalno da reše fundamentalne probleme jednog društva, one mogu da investiraju resurse i ulože napor da doprinesu rešavanju problema zajednica u kojima posluju doprinoseći na taj način da zajednica, ili društvo uopšte, rastu i jačaju zajedno sa kompanijom. S  obzirom  na činjenicu da  je podneblje gde posluje kompanija Holcim relativno nerazvijeno, ova odgovorna kompanija svojim učešćem i delovanjem želi da pospeši i ovaj segment razvoja lokalne zajednice.  Projekat Dobre ideje za budućnost pokrenut je sa željom da se unapredi ekonomski status lokalnih preduzetnika, a samim tim i cele lokalne zajednice, ublažavanjem efekata svetske ekonomske krize na lokalne kompanije. Sama ideja je potekla iz fokus grupa i redovnih sastanaka Savetodavnog odbora lokalne zajednice koji predstavljaju tela koja je kompanija Holcim formirala kako bi se što bolje upoznala sa potrebama zajednice u kojoj posluje.

 

Ciljevi i aktivnosti: Mikrokrediti, ili takozvani mali zajmovi, se odobravaju manjim lokalnim firmama ili preduzetnicima sa ciljem pružanja podrške razvoju privatnog sektora i ohrabrivanja pojedinaca da pokrenu sopstvene poslovne projekte i poduhvate. Svrha ovog projekta je bila da se u doba ekonomske krize ponudi mogućnost  lokalnim privrednicima da ojačaju svoje pozicije na tržištu. Kredit je odobravan pod  povoljnim uslovima i to u svrhu nabavke osnovnih sredstava i repromaterijala. Ukupan iznos kredita je 50.000 evra, a maksimalni iznos pojedinačnih mikrokredita 10.000 evra. Period korišćenja kredita je 24 meseca, uz 6 meseci grejs perioda i nominalnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou. Otplata kredita  se obavljala u jednakim mesečnim ratama. Početak realizacije projekta je podrazumevao udruživanje svih partnera koji bi po osnovu svojih iskustava mogli da daju najbolje odgovore na koji način implementirati projekat s obzirom da on predstavlja pilot kako za Srbiju, tako i za zemlje iz okruženja.

Prvi koraci su podrazumevali razradu ideje sa relevantnim partnerima i to Regionalnom agencijom za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, opštinom Paraćin kao i sa predstavnicima banaka.

Žiriranje o dobitnicima kredita zadatak je posebne komisije koju sačinjavaju predstavnici kompanije Holcim, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Societe Generale banke. U okviru ovog projekta, za sve zainteresovane privrednike organizovani su posebni treninzi i dodatne obuke o veštini rukovođenja poslovnim poduhvatima.

Sama realizacija projekta je obuhvatila više faza. U prvoj fazi, projekat je predstavljen javnosti i to prvi put na Sajmu privrede u Paraćinu gde su bila prisutna mala i srednja preduzeća iz opštine Paraćin. Zatim je druga faza podrazumevala objavu konkursa putem sredstava javnog informisanja koja su pored pisanih članaka u lokalnim novinama, obuhvatala i gostovanje na lokalnim TV stanicama.  Druga faza je, takođe, podrazumevala organizovanje radionica za potencijalne aplikante. Potencijalni aplikanti su pozivani od strane Regionalne agencije za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a po osnovu evidencije koju imaju. U toku trajanja projekta organizovane su 3 radionice sa oko 20 predstavnika različitih lokalnih firmi. Radionice su vodili predstavnici Regionalne agencije, Societe Generale banke i kompanije Holcim. Na radionicama su predočeni uslovi konkursa i date informacije o potrebnoj dokumentaciji.

U poslednjoj fazi je izvršena provera pristigle dokumentacije, kao i ocenjivanje i žiriranje, nakon čega je doneta odluka o dobitnicima projekta Dobre ideje za budućnost.

Postignuti rezultati: Projekat je prepoznat u lokalnoj zajednici kao dobra prilika da se pospeši privredni sektor opštine Paraćin i da se utiče na dodatni razvoj ekonomskog statusa ovog regiona. Prepoznavanjem i rešavanjem suštinskih problema društva kompanija je povećala reputaciju u odnosu na eksterne stejkholdere, a istovremeno uvećala osećanje zadovoljstva zaposlenih što pripadaju kompaniji koja je društveno odgovorna. Ovim projektom, kompanija nije ostvarila nikakvu finansijsku korist, s obzirom na činjenicu da se sredstva koja se vrate kompaniji automatski ulažu u sledeći krug projekta.

Izazovi i naučene lekcije: U toku realizacije projekta kompanija nije naišla na ozbiljnije prepreke, kao ni krajnji korisnici koji su svoje iskustvo izložili u okviru fokus grupa koje kompanija organizuje krajem svake godine sa ciljem evaluacije svih svojih realizovanih projekata.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link