UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Societe Generale banka Srbija – Hipoterapija


Partneri iz neprofitnog sektora:
Humanitarna organizacija Mali Veliki Ljudi i Dom za decu ometenu u razvoju Sremčica, Beograd.
Period implementacije: Avgust – oktobar 2013. godine

Lokacija: Pilot projekat Hipoterapije realizovan je u okviru konjičkog kluba Bojčin u Bojčinskoj šumi, u beogradskoj opštini Surčin

Tema: Deca ometena u razvoju, jedna od najosetljivijih kategorija stanovništva, uglavnom dobijaju jednokratnu pomoć koja zadovoljava njihove elementarne potrebe. U želji da se učini više, pokrenut je projekat Hipoterapija, odnosno terapijsko jahanje konja, koje kod dece sa različitim telesnim, emocionalnim i kognitivnim smetnjama, kao i teškoćama u socijalnim odnosima, daje veoma pozitivne efekte.Societe Generale Srbija je finansijski podržala organizovanje i  realizaciju Hipoterapije, uz očekivanje da će ova metoda, koja u svetu već daje odlične rezultate u pravcu poboljšanja zdravstvenog stanja dece ometene u razvoju, iste efekate imati i u Srbiji.

Ciljevi i aktivnosti: U pilot projektu, učestvovalo je 6 dece sa umerenom intelektualnom ometenošću, uzrasta od 12-16 godina, koja su štićenici Doma za decu ometenu u razvoju Sremčica, kao i dvoje terapeuta te ustanove, koji svakodnevno rade sa decom u toj ustanovi i koji su na osnovu stručne ekspertize utvrdili ko su deca kojoj bi hipoterapija mogla biti od pomoći, u pravcu unapređenja njihovog zdravstvenog stanja. Pored njih, u okviru konjičkog kluba Bojčin, terapiju je sprovodio obučeni instruktor hipoterapije uz još 11 volontera, srodnih profila. Obuka je održavana jednom nedeljno u trajanju od po dva sata, tokom tri meseca, na otvorenom prostoru, u okviru Bojčinske šume – na tri rasna konja, takođe posebno obučavana u ovu svrhu. Supervizor projekta bila je humanitarna organizacija Mali Veliki Ljudi, čiji su članovi, barem po dvoje, sve vreme bili prisutni na časovima hipoterapijskog jahanja.

Postignuti rezultati: Sudeći prema oceni terapeuta ustanove Sremčica, na osnovu čije procene je hipoterapija, kao dopunska metoda, uključena u svakodnevne terapijske aktivnosti dece, terapijsko jahanje konja dalo je sledeće rezultate: fizički efekti ogledaju se u jačanju mišića, poboljšanju koordinacije, smanjenju spazma, abnormalnih pokreta, razvoju ravnoteže i osećaja za simetriju, povećanju pokretljivosti zglobova, poboljšanju  senzorne integracije, respiracije i cirkulacije, apetita i probave. Među psihološkim efektima treba istaći porast samopouzdanja i samopoštovanja, povećano zanimanje za vlastiti život, interesovanje za spoljašnji svet, razvoj strpljenja, osećaja za timski rad, jačanje sposobnosti za preuzimanje odgovornosti i rizika, razvoj empatije, jačanje samokontrole, sposobnosti pažnje i koncentracije, smanjenje stresa, razvijanje odnosa pažnje i poštovanja prema životinjama, struktuiranje slobodnog vremena i obaveza,  popravljanje kvaliteta života itd. Utvrđena je i veća socijalizacija – veći iskustveni repertoar socijalnih veština, kvalitetno i kvantitetno poboljšanje socijalnih odnosa, porast zadovoljstva, kao i značajni edukativni efekti – sobzirom na to da razvoj motorike podstiče intelektualni razvoj, primetno je unapređenje koordinacije šaka, prostorne percepcije i planiranja, sposobnosti diferencijacije, uočavanja i razdvajanja bitnog od nebitnog itd.

Uprkos tome što je izbor za učešće u hipoterapiji baziran na određenim kriterijumima, jer su polaznici deca sa određenim problemima u ponašanju, odnosno deca kod koje je izražena destruktivnost  i autodestruktivnost, anksiozno ponašanje, hiperaktivnost – a jedan od polaznika je imao i oštećenje sluha – od presudnog značaja za samo učešće u projektu bila je motivacija dece da budu deo ovog programa, odnosno njihova želja se druže sa životinjama.

S obzirom na to da je je pokretač ovog  projekta u Srbiji, Societe Generale Srbija namerava da podrži, ne samo nastavak, već i razvoj primene ove metode u Srbiji, sa ciljem da se obuhvati još veći broj polaznika od onog  koji je bio  uključen u pilot fazu projeka, realizovanu 2013. godine. U tom smislu, razmatra se mogućnosti da se u ovaj projekat uključe i zaposleni banke kao volonteri u programu hipoterapije.

,,Mi u Societe Generale Srbija delimo očekivanja naših partnera u ovom projektu, da će hipoterapija, ne samo nastaviti da se primenjuje u ovim okvirima kako smo je organizovali do sada, već da će nam se priključiti i druge kompanije i organizacije, kako bi ova metoda našla još  širu primenu u Srbiji. Mislimo da je to veoma značajno jer se, kao i mnogo puta ranije, i sada  pokazalo da je deci najpotrebnija kontinuirana pažnja, a mi smo spremni da im je pružimo.” Aleksandra Nenadović, Menadžer Odeljenja komunikacija

Izazovi i naučene lekcije: Jedna od najvećih prepreka za realizaciju projekta jeste nepostojanje većeg broja površina u Beogradu za konjičke sportove. Takođe, problem predstavlja nedostatak razumevanja nekih od postojećih centara za konjičke sportove da podrška projektima hipoterapije zahteva isključivo nekomercijalni pristup. S druge strane, preporuka ostalim kompanijama, koje nameravaju, ili da podrže ovaj projekat ili da pokrenu sopstvene,  je da ne oklevaju i to svakako učine, jer u Srbiji gotovo da nema mesta (pogotovo na području Vojvodine) koje ne pogoduje ovakvoj vrsti aktivnosti. Pokazatelji zdravstvenog stanja dece korisnika su pozitivni i postoji mnoštvo načina da se u ove projekte uključe i zaposleni kompanija, i na taj način najbolje steknu saznanje i novo iskustvo o snazi i značaju društveno –odgovornog ponašanja na dobrobit zajednice kojoj pripadaju.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link