Predlozi za saradnju sa poslovnim sektorom:

Upoznajte se sa predlozima organizacija i socijalnih preduzeća za uspostavljanje partnerstava sa poslovnim sektorom koja doprinose održivosti i dugoročnijem rešavanju društvenih problema.