UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Članice Intervju Vesti

Sonja Konakov: Morate ulagati u razvoj zajednica u kojima poslujete

7 min read
Podeli

Intervju sa Sonjom Konakov Svirčev, senior ekspertkinjom za društveno odgovorno poslovanje, Erste Banka

Erste Bank Srbija bila je 2008. godine jedan od osnivača Foruma za odgovorno poslovanje, kako biste okarakterisali protekli period po pitanju stanja CSR u Srbiji? 

Pre više od 15 godina, termin društveno odgovorno poslovanje je nekako tiho uplovio u živote korporacija u Srbiji, iako je sam termin mnogo stariji. Dugo je trajala „borba“ da se on jasno definiše, razume, prihvati i postane deo poslovne filozofije. Mnogi su ga doživljavali kao novi PR i marketinški alat, izjednačavali su ga sa sponzorstvima i donacijama, dok ima i onih koji ga ni dan danas ne razumeju u potpunosti. Ipak, društvo se razvijalo paralelno sa turbulentnim razvojem tržišta. Ljudi kao potrošači postali su svesniji svojih prava, mogućnosti, glasniji u vezi svojih želja i potreba, a što je najvažnije vrlo svesni odgovornosti koju svi zajedno imamo za naše društvo. Edukovani i zainteresovani potrošači, koji očekuju „nešto više“ od kompanija osim kvalitetnih proizvoda i usluga sa jedne strane, a zdrava tržišna konkurencija sa druge osnažile su kompanije da svoje poslovanje postave na društveno odgovoran i održiv način kao osnov za opstanak i dalji razvoj.

Šta se promenilo, a šta ostalo isto za ovih deset godina? 

U tom momentu bilo je važno da se stručna javnost poveže i da se razmenom znanja i iskustava dodatno osnaže pioniri ove oblasti. Forum za odgovorno poslovanje je upravo bio to, prva baza smelih pionira, uspešnih kompanija, spremnih da svoje poslovanje postave u skladu ne samo sa pravilima, već da idu korak iznad i učine svoje biznise transparentnim i odgovornim ka svojim zaposlenima, tržištu – u smislu klijenata i konkurencije, zajednica čiji su članovi i naravno pokažu dodatne napore za brigu o životnoj sredini i klimatskim promenama.

Erste Banka je jedan od osnivača Foruma na šta smo veoma ponosni iz dva razloga: pre svega što smo bili spremni na izazov da među prvima uplovimo u ovu oblast, da učimo iz svojih uspeha i grešaka, da dajemo primere dobre prakse i postavljamo nove lestvice uspeha i standarde, menjamo svest svojih zaposlenih, klijenata, dobavljača, partnera; ali isto tako zato što smo pokretanjem Foruma postali bogatiji za jednu, danas veliku, DOP porodicu spremnu na zajedničke programe.

Od 2008. godine, Erste banka je uvek preduzimala inicijativu kada je u pitanju uvođenje inovativnih praksi odgovornog poslovanja – Vaša banka ove godine takođe obležava deset godina od uvođenja izveštavanja o CSR-u, pokretanja programa korporativnog volontiranja,…? Kako je to biti prvi? I da li se, posmatrano sa ove vremenske distance, ovaj „rizik isplatio“?

Ne znam da li bih to nazvala rizikom, ali svakako može da se postavi pitanje da li se dodatni napor i trud u odgovorno delovanje isplatio? Naravno da jeste. Mi smo kao međunarodna bankarska grupacija dolaskom u Srbiju imali dvojak izazov: sa jedne strane dugu tradiciju uspešnog bankarstva koju je imala kupljena Novosadska banka je trebalo zadržati i nadograditi savremenim međunarodnim bankarskim znanjima i trendovima koju je donela Erste Banka, a sa druge strane izazov je bio da kao realtivno mala banka ograničenih programskih budžeta ali sa stručnim ljudima spremnim na pomeranje granica odemo korak dalje, učinimo „nešto više“ za sve naše stejkholdere. Ono što verujem da nas je izdvojilo u startu je strateško opredeljenje, možda pomalo i školski pristup. Onog momenta kada je doneta odluka da je DOP sastavni deo poslovne filozofije banke, sastavljen je neformalni tim od predstavnika svih organizacionih delova koji su zajednički udarili temelje prvoj DOP strategiji, a ona je poslužila kao osnov za prvi izveštaj. Uloženo je puno truda u istraživanje, učenje kroz razmenu znanja i komunikaciju sa drugim smelim pionirima ove oblasti, kojih tada nije bilo mnogo, razvoj novih programa kojima bi se društveno odgovorno poslovanje zaista utkalo kroz sve nivoe i sfere postojanja i poslovanja. Bile su potrebne godine da bi rezultati postali jasno vidljivi i merljivi. Imali smo sreću da je najviši menadžment od početka bio spreman da podrži ove napore, da se informiše i daje svoj doprinos razvoju DOP-a u banci. Nakon 10 godina od postavljanja prve DOP strategije koja je uključila i strategiju korporativne filantropije i volontiranja zaposlenih rezultati su merljivi na više načina: od činjenice da svi naši stejkholderi prepoznaju naše napore i konkretne programe, preko broja podržanih inicijativa, realizovanih programa, usvojenih i implementiranih strategija i politika, podignute transparentnosti poslovanja kroz DOP izveštavanje, učešća na skupovima, konferencijama i održanih treninga na temu DOP-a, do niza priznanja koje je Banka osvojila u ovoj oblasti. Puno je toga iza nas, ponosni smo na to.

Takođe, među prvima ste pokrenuli integrisane programe podrške u vezi sa vašim osnovnim biznisom i kreirali bankarske proizvode za kategorije koje do sada nisu bile u mogućnosti da dođu do kredita? 

Nama je društveno odgovorno delovanje u samim temeljima osnivanja… Davne 1819. godine, osnovana je prva austrijska štedionica (Erste oesterreichische Sparcasse) sa ciljem da na preduzetnički način reši važan aktuelan društveni problem. Sveštenik Johan Baptist Veber i njegovi sledbenici, možemo ih nazvati tadašnjim socijalnim preduzetnicima, su imali dobru poslovnu ideju, osnovali su štedionicu koja je omogućila „običnim“ ljudima sa niskim primanjima ono što do tada nije bilo moguće, pristup finansijskim uslugama, omogućili su im da dobiju svoje prve bankovne račune. Sličnu istoriju deli i banka koju je Erste kupila u Srbiji.

Šta je konkretno u pitanju? I koliko je to CSR, a koliko biznis interes? Treba li uopšte praviti razliku između ta dva?

Svako može da da donaciju nekoj organizaciji, bonus zaposlenima ili volonterski očisti neki park. Ipak, ako ste društveno odgovorna kompanija morate da se zapitate šta je to što u vašem osnovnom poslovanju ima najveći uticaj na društvo? Šta je to što baš vi sa vašom ekspertizom, a kroz svoje proizvode i usluge možete da ponudite društvu i napravite iskorak ka pozitvnim promenama. Mi kao finansijska institucija smo prepoznali dva ključna pravca delovanja: pre svega da sve što finansiramo bude odgovorno finansiranje po svim kriterijumima (od analize samog klijenta do uticaja koje nosi konkretno finansiranje), a drugi korak je bio briga upravo za ciljne grupe društva kojima su finansijske usluge bile nedostupne. Ponosni smo na razvoj programa Korak po korak i socijalne banke namanjenih razvoju socijalnih preduzeća, startapova, nevladinih organizacija, a nadamo se od sledeće godine i podrške pojedincima koji žive na granici siromaštva. Ova inicijativa je bila veliki poduhvat za nas zbog odluke da joj se neće pristupati projektno već da je ideja da se definiše i uspostavi posebna poslovna linija proizvoda i usluga za ove ciljne grupe društva. Važno je naglasiti da smo bili motivisani brigom za društvo a ne profitom, a to dokazuje činjenica da je uvođenjem ove linije proizvoda banka preuzela veliki rizik, odlučila da uloži dodatne napore u treninge i edukacije korisnika, a sve to uz minimalni prihod. Ipak, dugoročno gledano, verujemo da će svi korisnici ove linije jednog dana biti uspešni preduzetnici čije poslovanje će nama biti dokaz da smo doneli dobre odluke, ali i vetar u leđa da nastavimo da podržavamo nove klijente spremne na prve preduzetničke korake.

Pored toga, i Vi lično ste imali priliku da ove inicijative vodite od samog početka? Koja je uloga eksperta za CSR u jednoj kompaniji, odnosno konkretno u Erste Banci? Šta je za Vas najveći izazov u svakodnevnom radu?

Često se našalim i kažem, nije lako biti odgovoran. Kada sam počela da radim u Erste Bnaci, pre skoro 13 godina, kao pripravnik nisam ni sanjala da ću jednog dana da budem ovo što sam danas. Puno se toga dogodilo i promenilo. Drago mi je da sam dobila šansu da učestvujem i vodim razvoj ove teme unatar banke od samog početka, a ponosna sam na sve postignute rezultate do sada. Verujem da sve kompanije danas imaju svoje eksperte za DOP ali ih možda ne zovu tim imenom. Ono što se dobija definisanjem ovakve pozicije jeste potvrda strateškog pristupa, stučno i plansko delovanje koje donosi konkretne rezultate. Bez izazova posao ne bi bio interesantan. Najveći izazov je izbalansirati interese svoje kompanije sa interesima svih stejkholdera, razumeti potrebe svih strana i iz toga razviti kvalitetne inicijative koje doprinose opštem boljitku. Upravo u ovom izazovu leži i najveća lepota i snaga našeg posla.

Kada je u pitanja saradnja i deljenje iskustava, koliko je za jednu kompaniju važno učešće u mrežama poput Foruma za odgovorno poslovanje? Da li biste izdvojili neko zajedničko dostignuće na koje ste posebno ponosni?

Od prvog dana me je oduševljavala energija i otvorenost ljudi koji se bave DOP-om i održivim razvojem. Kroz sve inicijative koje se bave ovim temama, a koje smo nekako zajednički i inicirali i razvijali, nikada se nije osećala konkurencija ili borba za neku vrstu prestiža. Od početka je to sinergija pametnih i upornih ljudi širokih shvatanja, spremnih za saradnju. Forum je vremenom rastao i imao je razne faze, ali svakako da smo ponosni na rezultate popout razvoja programa volontiranja Naš Beograd i pokretanje CSR Fouma – jednog zaista relevantnog i kvalitetnog godišnjeg programa iz ove oblasti. Ipak, ja lično, sam posebno ponosna na učešće u razvoju i postavci prvog Indeksa društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Bio je to velik i izazovan posao.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, šta biste poručili kompanijama koje su na početku integrisanja CSR-a u poslovanje? A šta partnerima iz lokalne zajednice? Kojim temama bi društvo u budućnosti možda trebalo da pokloni više pažnje?

Budite odgovorni prema sebi i svom okruženju, ne zato što vam to neko poručuje kao trend, već zato što je to jedina ispravna stvar. Od toga koliko ste dosledni u implementaciji društveno odgovornog i održivog poslovanja u svoje postojanje i sam biznis zavisiće vaš opstanak i dalji razvoj. Pitajte uspšene, pitajte svoje partnere, klijente, pa i konkurente i učite od njih… Teme će se sigurno menjati ali sve one imaju svoje osnove u nekoliko stubova. Važno je brinuti o ljudima, svojim zaposlenima kao i onima za koje i sa kojima radite. Tržište je velika bitka ali inovativnim, pametnim i fer potezima se borite za svoja mesta i parče svog kolača. Morate ulagati u razvoj zajednica u kojima poslujete, jer na taj način razvijate svoje stjekholdere, a to je jedini način da društvo kao celina ide napred. Bez obzira na vrstu vašeg poslovanja, životna sredina i klimatske promene su vaša tema, morate se baviti i ovim pitanjem. DOP je polje koje donosi konkurentsku prednost vremenom, ali sa druge strane je i polje na kom zajedničkim snagama možemo više. Pridružite nam se kroz Forum za odgovorno poslovanje.

Jun, 2018.

Tagovi:

Može vam se svideti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link