UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

FOP Vesti

Lideri kompanija o vezi poslovnog uspeha i CSR-a

2 min read
Podeli

Beograd, 24. jul 2015. – Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv objavili su rezultate istraživanja stavova top menadžera o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju. Kroz prvo istraživanje ove vrste u Srbiji, donosioci odluka u privredi, kao najrelevantniji akteri, dali su svoje viđenje trenutnog stanja i budućnosti društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Za sve učesnike istraživanja, CSR je veoma važan u poslovanju njihove kompanije, a 83% učesnika smatra da su aktivnosti u oblasti društveno odgovornog poslovanja u direktnoj vezi sa poslovnim uspehom kompanije. Za učesnike istraživanja, CSR je sastavni deo poslovne strategije, i ne predstavlja samo dodatnu aktivnost. Te tako, 92% direktora smatra da integrisanje strategije društvene odgovornosti donosi kompaniji bolju poziciju u pregovaranju sa investitorima, kreditorima i potencijalnim partnerima. Kao glavne koristi za kompaniju koja sprovodi CSR strategiju identifikovani su: uvođenje inovativnih proizvoda i usluga koji uvažavaju principe održivosti, povećanje efikasnosti poslovnih procesa i smanjenje troškova poslovanja.

Lideri kompanija smatraju da će najveći uticaj na oblikovanje strategije društveno odgovornog poslovanja u naredne 3 godine imati potrošači i zaposleni.  Teme u fokusu kompanija kada je u pitanju društveno odgovorno poslovanje, vezane su pre svega, za radno okruženje – angažovanje zaposlenih i unapređenje uslova na radnom mestu. Za najveći broj kompanija u fokusu je i energetska efikasnost, dok za sve veći broj kompanija izazov predstavljaju komunikacija i izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju. Kada je u pitanju tržište, samo 28% direktora veruje da su potrošači spremni da plate više, ukoliko znaju da je reč o proizvodu nastalom u društveno odgovornoj kompaniji. Ipak, 58% veruje da se potrošači pored cene, rukovode i kriterijumima koji uzimaju u obzir društvenu odgovornost kompanije.

CSR je, prema mišljenju 92% direktora i dalje usko rasprostranjena praksa koja obuhvata mali broj kompanija i nije deo kulture poslovnog sektora u Srbiji. Kao glavne prepreke za širenje ovog koncepta direktori vide: nedovoljno poznavanje koncepta i nedostatak znanja o vezi CSR–a sa poslovanjem, potom, opštu socioekonomsku situaciju, kao i uverenje da CSR nužno predstavlja dodatan trošak za kompaniju. Kao glavni promoteri društveno odgovornog poslovanja, identifikovane su pojedinačne kompanije. Iako bi trebalo da imaju aktivnu ulogu u prepoznavanju i  promovisanju dobrih praksi, mediji i Vlada trenutno to ne čine u dovoljnoj meri, pa su zato i najmanje prepoznati kao ključni akteri u vezi sa društveno odgovornim poslovanjem. Kada su u pitanju očekivanja od države, poslovni sektor smatra da je potrebno: obezbediti poreske olakšice za kompanije koje izvajaju sredstva za opšte korisne društvene ciljeve, obezbediti prepoynavanje i isticanje društveno odgovornih kompanija na nacionalnom nivou kroz nacionalni znak, sertifikaciju ili CSR index, kao i obezbediti subvencije ili povoljne kredite za unapređenje poslovanja u skladu sa principima održivosti. I pored loše ekonomske situacije, 96% direktora, smatra da će investiranje u održivost rasti u narednim godinama.

U istraživanju su učestvovali direktori kompanija: L’Oreal Adria i L’Oreal Balkan, UniCredit banka Srbija, DHL, Victoria group, Ball Packaging Europe, Vip mobile, Banca Intesa, Metalac grupa, Atlantik grupa, Henkel Srbija, KPMG, Societe Generale banka Srbija, Hyatt, Vojvođanska banka, Nelt Grupa, Titan Cementara Kosjerić, GlaxoSmithKline, Telenor Srbija, Telekom Srbija, Coca-Cola Hellenic, Erste Banka, Hemofarm, EY, Metro Cash&Carry.

Publikaciju možete pogledati i preuzeti ovde. 

Tagovi:

Može vam se svideti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link