UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Ostalo Vesti

Treće istraživanje UNICEF-a o primeni Principa poslovanja i prava dece u Srbiji

3 min read
Podeli

Beograd, 10. maj 2018. – Rezultati istraživanja o Principima poslovanja i prava dece u Srbiji pokazali su da je za većinu preduzeća podrška deci važan segment njihovog društveno odgovornog poslovanja (DOP) . U istraživanju su učestvovala 42 preduzeća različitih veličina i iz različitih sektora.

 Istraživanje donosi i preporuku da preduzeća,  pored podržavanja aktivnosti koje unapređuju položaj dece,  treba da analiziraju i unaprede celokupan uticaj poslovanja na dečja prava  koje obuhvata procedure zapošljavanja, određivanje zarada, aktivnosti marketinga, kontrolu kvaliteta proizvoda, odnos prema prirodnim resursima.

Poslovni sektor ostvaruje direktan i indirektan uticaj na decu, kao korisnika proizvoda i usluga, zapošljavanjem roditelja i članove porodice, kroz zajednicu u kojoj deca žive i izlaganje promotivnim aktivnostima. Kako bi se obezbedio okvir za razumevanje i unapređenje uticaja poslovnog sektora na decu i posvetila veća pažnja povezanosti biznisa i dečjih prava, UNICEF, Save the Children i Globalni dogovor Ujedinjenih nacija razvile su Principe poslovanja i prava dece. Strukturisani u deset oblasti, Principi pozivaju poslovni sektor da decu prizna kao ravnopravne aktere i promovišu sveobuhvatni pristup koji bi kompanije trebalo da primene kako bi osigurale poštovanje i podržavanje dečjih prava na radnom mestu, tržištu, u društvenoj zajednici i životnoj sredini.

Istraživanje, sprovedeno krajem 2017. godine, deo je napora UNICEF-a da podrži primenu Principa u Srbiji, sagleda oblasti u kojima su ostvarene pozitivne promene  i one u kojima je potrebno unapređenje. Rezultati istraživanja ukazuju da u 2017. tek jedna trećina rukovodstva (29%) smatra DOP usmeren ka deci podjednako važnim kao i druge oblasti poslovanja. Uprkos tome, za većinu preduzeća iz istraživanja (82%) podrška deci predstavlja važan segment društveno odgovornog poslovanja, a za jednu trećinu (38%) deca su prioritet DOP-a:

  • u odnosu na istraživanje iz 2015. godine, obim aktivnosti DOP-a usmeren ka deci je povećan, i za ove aktivnosti izdvaja se u proseku 42% od ukupnih budžeta za DOP;
  • oblasti koje se najviše podržavaju su unapređenje obrazovanja dece (79%), podrška uslugama brige o deci (71%), unapređenje zdravlja/zdravih stilova života (68%) unapređenje uslova za život u zajednici i ulaganje u lokalnu infrastrukturu (64%), i razvijanje svesti o ekologiji (64%);
  • pored finansijske podrške, poslovni sektor aktivno podržava decu donacijama robe i opreme (48%), organizovanjem volonterskih aktivnosti (24%) i pružanjem stručne podrške organizacijama koje se bave decom (17%);
  • najveći broj preduzeća (88%) čuo je za Principe poslovanja i prava dece, a blizu polovine (46%) je dobro upoznato sa njima;
  • kao primeri dobre prakse u 2017. ističu se TelenorKnjaz MilošTelekom SrbijeVojvođanska banka i VodaVoda, koji su pored zapaženih pojedinačnih projekata radili i na strateškoj primeni Principa poslovanja i prava dece.

Na osnovu nalaza istraživanja proističe i ključna preporuka preduzećima, a to je da je neophodno da u narednom  periodu preduzeća, pored podržavanja aktivnosti koje unapređuju položaj dece,  treba da analiziraju i unaprede celokupan uticaj poslovanja na dečja prava  koje obuhvata procedure zapošljavanja, određivanje zarada, aktivnosti marketinga, kontrolu kvaliteta proizvoda, odnos prema prirodnim resursima.

Preduzeća u Srbiji vide UNICEF kao značajnog aktera na polju unapređenja DOP-a usmerenog ka deci, gde velika većina (92%) smatra da organizacija ima važnu ulogu u podizanju svesti poslovnog sektora. Usled činjenice da je većina preduzeća koja su učestvovala u istraživanju (87%) izrazila želju da proceduralno primeni Principe poslovanja i prava deteta u svom poslovanju, organizacija UNICEF će u nastupajućem periodu u saradnji sa poslovnim i udruženjima koja promovišu DOP u Srbiji propagirati primenu deset Principa poslovanja i prava dece u poslovnom sektoru, s ciljem da podrži njihovo sistemsko uvođenje u strateška dokumenta putem partnerstva, obuka i pružanjem stručne podrške. Posebna pažnja biće posvećena ka informisanju izvršnog rukovodstva koje će biti mobilisano u zagovaranju Principa, ka pružanju podrške preduzećima koja već izveštavaju o postignućima u DOP-u, i ka saradnji sa Forumom poslovnih lidera oko uključivanja Principa u srpski „CSR indeks“.

Izvor: BIZLife

Foto: Logo

Tagovi:

Može vam se svideti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link