UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Blog COVID-19 FOP FOP aktuelnosti Mala i srednja preduzeća

Ugrabite svoju poslovnu šansu u postCovid-19 realnosti

7 min read
Podeli

Piše: Dragana Roter, konsultant za marketinške i tržišne komunikacije, Maverick consulting i saradnica Foruma za odgovorno poslovanje

Beograd, 30. april 2020. godine – Većina ljudi, nekako prirodno, izbegava da planira odgovor na krizu i čeka da se problem reši sam od sebe. Zbog toga nam je namera da poslovne ljude podstaknemo ne samo na razmišljanje, već i na delanje u susret postCovid-19 realnosti. Ako svaki od navedenih 12 koraka sprovedete u skladu sa realnim stanjem u kome je danas vaša firma, ušli ste u realizaciju osnovnog plana za stabilizaciju ili obnavljanje poslovanja.

 • Obezbedite bezbednost i sigurnost zaposlenih i svojih proizvoda u svakom delu procesa rada

Videli ste predviđanja epidemijologa da nas očekuje bar još jedan talasa virusa Covid-19 (možda već u junu ili na jesen ili na zimu), zato odmah definišite protokole za zaštitu zdravlja i bezbednost. Pregrupišite zaposlene poštujući preporučenu fizičku razdaljinu u procesu rada, obezbedite dezinfekciona sredstva i zaštitnu opremu (kako za radnike tako i za proizvode).  Bez toga je nedopustivo preduzimanje bilo kakvog poslovnog koraka. Svakako vidite i da li je neophodno da organizujte prevoz radnika.

 • Procenite koliko ste spremni da delate kao lider i ojačajte svoj kapacitet

Da li su vas ophrvale vlastite i tuđe emocije? Kakve će poruke o vama tokom pandemije poslati vaša komunikacija sa porodicom, zaposlenima i partnerima? Izuzetno je važno da verujete u sebe i da svojim delima motivišete sebe i druge. Redefinišite svoju ličnu i poslovnu viziju gde želite da budete za 3, 6 i 12 meseci od danas. To će vam pomoći da se fokusirate na prioritete u ličnom i poslovnom životu, da svoje vreme i kapacitete posvetite rešavanju najvažnijih problema, da racionalno iskoristite raspoložive resurse i da u komunikaciji budete empatični ali asertivniji nego ranije. I vašoj porodici i zaposlenima je potreban lider koji ih sigurno vodi kroz krizu tako što pokazuje da vlada situacijom, odnosno da kontroliše i upravlja krizom u objektivno mogućoj meri, svodeći štetu na najmanju meru. Podjednako je važno i da prepoznate životne i poslovne prilike koje će doneti boljitak u ovim ekstremnim uslovima. Ako osećate da bi vam dobro koristilo da čujete mišljenje profesionalaca probajte sa koučingom na ovu temu, potražite profesionalnu podršku.

 • Proverite da li imate sve potrebne resurse 

Svaki poslodavac bi trebalo da vodi računa o ekonomskoj sigurnosti zaposlenih  i da se interesuje kako provode vreme u karantinu. Lična briga pojačava solidarnost i lojalnost zaposlenih. Anketirajte zaposlene da li su u prilici da odmah počnu da rade i pod kojim uslovima? Vidite koje segmente proizvodnje ili usluga možete da prebacite na digitalne platforme za administriranje, plaćanje računa, za prodaju i slično, kako biste povećali efektivnost procesa rada.

 • Utvrdite kakve je posledice pandemija ostavila na vaš proces rada

Uradite vanredni popis u magacinu kako biste znali stanje gotovih proizvoda i sirovina jer su ovi podaci osnovni za odlučivanje o početku i dinamici proizvodnje i prodaje. Važno je da znate koji je deo vašeg kapitala zarobljen u zalihama. Ako se bavite sezonskom i pokvarljivom robom, procenite koliko brzo treba da je prodate? Ako imate proizvode za kojima danas postoji visoka tražnja, odmah ih ponudite online ili u direktnoj komunikaciji sa potencijalnim kupcima. Online prodaja je već nekim biznisima pomogla da nadoknade gubitke zbog zatvaranja radnji tokom vanrednog stanja, a ohrabrujuće je i iskustvo „online pijaca“. Servis Ponovo Radi Pijaca  osposobljen je za tri dana – od ideje do funkcionalno upotrebljive veb stranice sa početnih 128 tezgi.

 • Da li su vaši poslovni partneri operativni 

Zadnji je čas da obnovite komunikaciju sa poslovnim partnerima ako ste to propustili da učinite tokom pandemije. Proverite kako se oni nose sa situacijom i podelite svoja iskustva kako biste potencijalno naučili nešto jedni od drugih. Utvrdite kako stoji svaka od karika u vašem lancu dobavljača i distributera i druga logistička podrška. Tražite od partnera da potvrde svoju spremnost za isporuku sirovina, rezervnih delova za opremu i ekspeditivnost u pružanju usluga. Proverite i da li su preduzeli potrebne mere zaštite i bezbednosti na radu jer time štitite sebe, svoje zaposlene i kupce.

 • Vidite gde postoji prostor za uštede

Dajte lični primer time što ćete živeti jednostavno i odreći se nepotrebnih izdataka. Ne zaboravite da je u krizi racionalno prodati deo neiskorišćene opreme ili se odreći „statusnih simbola“ kako biste došli do obrtnih sredstava. Oblast na kojoj nikako ne treba štedeti je unapređenje vlastitih i digitalnih veština zaposlenih. Fokusirajte se na faktore na koje možete odmah da utičete kako biste smanjili troškove proizvodnje. Većina preduzetnika rutinski prepisuje fiksne troškove iz meseca u mesec. U postCovid-19 realnosti biste neke od njih mogli ponovo da pregovarate i smanjite (recimo, rentu, sirovine, transport, uslove otplate kredita…). Pošto je i vašim partnerima stalo da nastave da rade, verovatno će prihvati duži rok plaćanja ili korekciju troškova bar za sledeća tri meseca. 

 • Opišite svog kupca i njegovu interakciju sa vašim proizvodom u novim okolnostima

Pretpostavljamo da dobro poznajete svoje kupce, a sad je čas da ono šta nosite u glavi pohranite u računar. Koje su njihove demografske karaktersitike, potrebe i navike zbog kojih koriste vaše proizvode i usluge? Otkrijte sličnosti ili pravilnosti u konzumiranju vaše ponude. Ako imate vebsajt ili profile na društvenim medijima, njihovi alati za anlitiku će vam dati kvalitetne odgovore (Google Analytics,  Facebook Insights, Youtube analytics). Nakon toga, razmislite šta se sve menja u odnosu kupca prema vašem proizvodu ili usluzi, koja su njegova nova očekivanja i potrebe posle pandemije. Definišite svoj odgovor na promenu, kreirajte novu vrednost koja će povećati korisnost vaše ponude. Inovativna je svaka i najmanja promena u vašem procesu rada, pakovanju proizvoda, distribuciji, plaćanju, korisničkom iskustvu koja će koristiti i kupcu i vama u postCovid-19 realnosti. Ako do sada niste, probajte da u ovu svrhu koristite Business Model Canvas.

 • Informišite se o najnovijim kretanjima ponude i tražnje vašeg i sličnih proizvoda

To će vam pomoći da napravite procenu svog tržištog udela u postCovid-19 realnosti, a ukazaće vam i na marketing niše koje se javljaju u izmenjenim okolnostima. Svaka kriza neminovno stvara i šansu, samo je treba prepoznati i iskoristiti pre ili bolje od konkurencije. Privredna komora Srbije zajedno sa USAID na mesečnom nivou istražuje stavove privrednika i stanje privrede u pandemiji i može vam pomoći svojim podacima i uslugama. Takođe, to rade i pojedine konsultantske kuće koje dele podatke o zemljama u regionu:  https://bit.ly/2W0LOKe

 • Proverite dostupnost i korisnost ponuđenih mera iz državnog paketa i druge pomoći

Videli ste da se u Srbiji većina mera za ublažavanje posledica pandemije po privredu odnosi samo na podršku u sledeća tri meseca iako su se udruženja privrednika izjasnila da to nije dovoljno ni kad je u pitanju isplata minimalaca ni moratorijum na postojeće kredite. Uverite se da možete da zadržite isti broj zaposlenih do kraja godine pre nego što se prijavite za pomoć u isplati plata. Preračunajte da li će vaš prihod do kraja ove i u 2021. biti toliki da možete da uzmete nove kredite za likvidnost/obrtna sredstva sa rokom dospeća od sledeće nove godine. Fond za razvoj Republike Srbije takođe ima program za likvidnost privrede. Privredna komora Srbije  pokrenula je Covid -19 info centar gde pruža odgovore na najčešća pitanja u vezi sa ekonomskim merama Vlade Republike Srbije, a isto je uradila i Unija poslodavaca Srbije na svom vebsajtu. Aktivirajte članstvo u strukovnim i industrijskim udruženjima da biste imali gde da zagovarate određeni poslovni interes, a i da biste bili obavešteni o pogodnostima za preduzetnike.

 • Napravite biznis plan do maja 2021.

Ekonomske krize su ciklične, u njih se ulazi i izlazi, a čekanje se najskuplje plaća. I u ekonomskoj krizi krajem 2008. godine bilo je firmi koje su u 2009. ušle spremne i onih koje su otišle u likvidaciju čudeći se šta to bi. Priprema i planiranje su ključni da biste mogli da predvidite obim i troškove procesa proizvodnje i prodaje u narednim mesecima i da pratite njihovo ostvarivanje. Plan vam omogućava da blagovremeno uočite i  korigujete faktore čije se vrednosti razlikuju od planiranih. Potrudite se da napravite biznis plan bar do kraja 2020. da biste mogli realnije da odlučite šta vam je činiti. Ako u ovim uslovima niste raspoloženi da planirate, dovoljno je da se fokusirate na tok gotovog novca. Šta od onoga što radite stvara vrednost, a šta samo troši novac? Odgovori na ova pitanja ukazuju šta vam je činiti i podstiču na akciju.  

 • Kreirajte plan komunikacije

Naš privatni i poslovni život su tokom pandemije ubrzano prešli u zonu digitalnog, zato nastavite da koristite online poslovanje, marketing i komunikaciju. Dobro je što su digitalni mediji efikasan kanal do kupca za brojne proizvode i usluge, a oglašavanje na njima nije skupo. Komunikaciju gradite oko pogodnosti koje vaš proizvod  ili usluga donose svakom pojedinačnom segmentu kupaca (koje ste prethodno definisali u 6. koraku) i to u izmenjenim uslovima postCovid-19 realnosti. Ažurirajte firmin vebsajt i profile na društvenim medijima kako biste povećali svoju vidljivost u tržišnoj niši kojoj vaši proizvodi i usluge pripadaju. Utvrdite koji su kanali komunikacije bili najisplativiji i povećajte ulaganje u njih.  Kreirajući sadržaj koji je orijentisan na kupca, pokazujete ciljnim grupama da razumete njihove poslovne potrebe i probleme, a dodatno podstičete i njihovo povezivanje sa vašim biznisom. Sad je prilika i za veće angažovanje zaposlenih na društvenim mrežama kako biste inicirali ljude da pričaju o vašoj ponudi jer komunikacija od „usta do usta“ može da bude idealna reklama.

 • Uradite nešto dobro za svoju zajednicu

Ova pandemija nas je podsetila koliko je solidarnost važna u svim segmentima društva. Istraživanja urađena pre, a i tokom vanrednog stanja ukazuju da će se i kupci u Srbiji radije odlučivati za proizvode firmi koje su vodile računa o svojim zaposlenima ili o ugroženim kategorijama stanovništva proteklih nedelja. Zato objavite šta ste dobro učinili tokom krize za svoje zaposlene i za zajednicu. Paralelno sa pokretanjem procesa rada razmišljajte i o akciji podrške lokalnoj zajednici koju ćete organizovati zajedno sa svojim zaposlenima, partnerima i kupcima da pokažete koliko vam je stalo do dobrobiti svih u postCovid-19 realnosti. Doprinesite onim čime raspolažete i u čemu ste najbolji, kroz volonterske aktivnosti, donacije u robi ili novcu, podizanje svesti građana o izazovima održivog života na svim nivoima. Ukoliko vam je potrebna inspiracija za akciju, pogledajte šta rade organizacije civilnog društva, recimo, Forum za odgovorno poslovanje koji okuplja kompanije koje doprinose razvoju društva kroz principe odgovornog poslovanja i podstiče biznis sektor da se aktivno uključi u razvoj zajednice u kojoj posluje.

Tagovi:

Može vam se svideti

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link